Oldaltérkép
Kezdőlap / Információk - Napelemes rendszerek / Hálózatra kapcsolt napelemes rendszer engedélyeztetése
Hálózatra kapcsolt napelemes rendszer engedélyeztetése


Az alábbiakban megtalálja a hálózatra kapcsolt napelem rendszerek engedélyeztetésének menetét az egyes áramszolgáltatók esetén. Amennyiben rendszerét nálunk rendeli, úgy az adatlapok kitöltését és csatlakoztatásának engedélyeztetését kollégáink díjmentesen átvállalják.

 

 

 

 


 

 

EON


A háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásának engedélyeztetési menete:

 1. Töltse ki a Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentési lapját,
 2. Töltse ki a Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásához betétlapot,
 3. Töltse ki a Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásához betétlapot,
 4. A fenti két dokumentumot küldje el az alábbi címre: 7602 Pécs, Pf. 197
 5. Az aláírt Termelői nyilatkozatot küldje el az alábbi címre: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kosssuth u. 41.
 6. Ezen dokumentumok feldolgozása után az E.ON munkatársa a csatlakozási dokumentáció összeállítását kéri, ami alapján eldöntik, hogy az alkalmazott berendezés alkalmas-e közcélú hálózattal párhuzamos üzemre. A csatlakozási dokuntációt a telepített rendszer alapján kell aktualizálni, kiegészíteni a napelemek, és inverterek adatlapjaival, vizsgálati jegyzőkönyveivel.
 7. A csatlakozási dokumentációt az alábbi címre kell elküldeni (emailben is lehet):
  Harsányi Zoltán
  Hálózatfejlesztési központ
  E.ON Hungária Zrt.
  4024 Debrecen, Kosssuth u. 41.
  zoltan.harsanyi@eon-hungaria.com

 
Érdemes megjelölni a tervezett üzembehelyezés időpontját, mert az oda-vissza mérő órát csak azután szerelik, miután a rendszer üzemképes, hogy tesztelni tudják az óra működését.

A kiserőművekre csatlakoztatására vonatkozó általános feltételeket a kiserőművek létesítésére vonatkozó tájékoztatóban az alábbi linkre kattintva érheti el.


 


 


ELMŰA napenergiát hasznosító, kis egységteljesítményű villamosenergia-termelő berendezések kisfeszültségű közcélú hálózatra történő csatlakoztatásáról.

Társaságunk támogatva a megújuló energia felhasználásával történő villamosenergia-termelést úgy döntött, készséggel áll a napenergia hasznosításával termelt villamos energia átvételére.

A hatályban lévő Villamos Energia Törvény a beépített teljesítmény szerint megkülönböztet Háztartási méretű kiserőművet és kiserőművet.

A Háztartási méretű kiserőmű esetén a rendszer beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 50kVA-t. A megtermelt többlet visszatáplálása a közcélú hálózatba egy kétirányú mérést biztosító mérőórán, úgynevezett ad-vesz mérőn keresztül történik. Ebben az esetben az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózata gyakorlatilag az akkumulátor szerepét váltja ki. Szaldós elszámolást alkalmaz Társaságunk. Az éves elszámolás során amennyiben több villamos energiát táplálnak vissza, mint amennyit a csatlakozási ponton vételeznek, úgy a megtermelt többletet a szerződött tarifa 85%-áért lehet kiszámlázni az ELMŰ-ÉMÁSZ felé.

A közcélú hálózatra visszatápláló napelemes rendszert Társaságunk a hálózati visszahatások szempontjából vizsgálja. A napelemes rendszernél így az inverter típusa a lényeges. A megfelelő inverterekről típuslista nincs, a megkötés az, hogy magyarországi minősítéssel kell rendelkeznie.

A napelemes rendszer telepítése előtt minden olyan esetben ha a villamosenergia-hálózatra történő rákapcsolás a későbbiekben megtörténik vagy megtörténhet, be kell jelenteni igénybejelentés formájában az ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztályára (ELMŰ Hálózati Kft., Tervezési osztály: 1132 Budapest, Váci út 72-74. - 1393 Budapest 62. Pf: 511.).


Igénybejelentés
Kiserőmű létesítése esetén az igénybejelentéskor a Tervezési osztályra az alábbiakat kell megküldeni:


 • tervezett telepítés helye, telephely megnevezése, címe,
 • térképszelvényen feltüntetett telephely, helyszínrajz,
 • létesítés célja,
 • primer energiaforrás megnevezése,
 • tervezett beépített kiserőműi teljesítmény és annak megosztása,
 • villamos paraméterek adatlapja,
 • levelezési cím


A már meglévő, üzemelő kiserőmű esetén minden tervezett változtatásról a Termelő, Üzemeltető vagy Beruházó módosítási igénybejelentését szintén a fenti címre kell eljuttassa a módosított adatokkal. A csatlakozni szándékozó igénybejelentésére Társaságunk előzetes tájékoztatást küld a bejelentő részére. A tájékoztatásban az előzetes információk alapján a lehetséges csatlakozási pont, illetve az egyéb műszaki, gazdasági, ügyintézési információk szerepelnek.


A csatlakozás menetének két módja van:

1. A termelt villamos energia kereskedelmi átvétele nem történik, hálózatunk csak akkumulátoros tárolóként funkciónál a termelő berendezés szemszögéből – egyszerűsített eljárás (5 kW-ig):

Jelen pillanatban az igénybejelentésre küldött tájékoztató levél után egyszerűsített eljárás keretében “Csatlakozási dokumentációt” kell jóváhagyásra benyújtani a Tervezési osztályra.
A dokumentációnak tartalmaznia kell a tájékoztató levélben leírtakat, amelyeknek főbb elemei:

 • termelő neve, helyszín, helyszínrajz, fogyasztói szám,
 • ellátó hálózat (tájékoztató levél alapján), tulajdoni határ,
 • telepített rendszer leírása,
 • mérőrendszer mérőhely kialakítása,
 • egyvonalas villamos séma a tulajdoni határok megjelölésével,
 • védelmi beállítási értékek,
 • termelői nyilatkozat,
 • forgalmazói nyilatkozat,
 • közüzemi szerződés másolat

A Csatlakozási dokumentáció Tervezési osztály általi jóváhagyatása után Hálózatcsatlakozási Szerződés, Üzemviteli Megállapodás megkötésére kerül sor, majd a kivitelezés után a mérőszereléssel zárul a létesítés.


A napelemek ELMŰ Hálózati Kft-nél történő létesítési, engedélyeztetési folyamatának lényegesebb lépései összefoglalóan:

 1.  Igénybejelentés (Fogyasztó)
 2.  Műszaki feltételek meghatározása (ELMŰ Hálózati Kft.)
 3.  Műszaki, gazdasági tájékoztató megküldése (ELMŰ Hálózati Kft.)
 4.  Csatlakozási dokumentáció készítése (Fogyasztó)
 5.  Csatlakozási dokumentáció véleményezése (ELMŰ Hálózati Kft.)
 6.  Csatlakozási dokumentáció módosítása (Fogyasztó)
 7.  Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása (ELMŰ Hálózati Kft.)
 8.  Hálózatcsatlakozási szerződés megkötése (Fogyasztó - ELMŰ Hálózati Kft.)
 9.  Kiviteli tervek készítése (Kiserőmű)
10. Létesítés (Fogyasztó - ELMŰ Hálózati Kft.)
11. Üzemviteli Megállapodás megkötése (Fogyasztó - ELMŰ Hálózati Kft.)
12. Mérőhely ellenőrzés, mérőszerelés (ELMŰ Hálózati Kft.)
13. Műszaki átvétel (ELMŰ Hálózati Kft.)
14. Végleges üzem megadása (ELMŰ Hálózati Kft.)


2. A termelt villamos energia kereskedelmi átvétele megtörténik - általános, kiserőművekre vonatkozó eljárás (5 kW felett):

A jelenlegi rendeleti szabályozás szerint a napenergiából termelt villamos energia átvételi ára is támogatott. Amennyiben a napelemes rendszerrel termelt villamos energiát teljes mértékben értékesíteni kívánja, úgy a vonatkozó feltételek a kiserőművekre vonatkozóknak felelnek meg. Tehát Csatlakozási tervet kell osztályunkra jóváhagyásra benyújtani, továbbá a kiserőművekre vonatkozó elszámolási mérést szükséges kialakítani (távleolvasható ad-vesz mérés).

A kiserőművekre csatlakoztatására vonatkozó általános feltételeket a kiserőművek létesítésére vonatkozó tájékoztatóban az alábbi linkre kattintva érheti el.